12/18/2008

ang kaatbang sa kamingaw

(hubad sa balak ni Eric Gamalinda)

Gadagan ka palayo sa matag usa
nga nagmahal nimo,
gikan sa imong banay,
gikan sa karaang hinigugma, gikan sa kahigalaan.

Gadagan sila gukod nimo uban sa ilang tinigom
sa kanhi nga kinabuhi, bronse nga mga ariyos,
plato sa pansit, mga bandera
sa daghang pildi nga rebolusyon.

Ganahan kaayo ka moingon nga ang mga kahoy gahubo karon
tungod kay kana wala mahitabo
sa imong nasod. Kini usa ka misteryo
diin gikan ini dili ka

maulian. Ug, oo, ang mga kahoy gahubo karon,
matag butang nga nagginhawa sulod nila
nagpabiling hilom ug dayag
ug naghuwat. Ganahan ka sa Oktobre labaw

sa tanan, giunsa nga wala’y pulong
alang sa labihan nga katahom.
Kini, usab, mao’y tuboran
sa kalipay. Tali nimo ug panumdoman

tubig ang tanan. Nga’n sa mga patay,
kun santo, kun kaagi.
Naa’y gingharian diin
-- dili, kalimti,

sayo pa kaayo aron pagpasabot sa matag usa.
Usa ka tawo moduslak og talinis nga kahoy
lapos sa iyang kasingkasing
ug unya ang kaatbang sa kamingaw

magsugod og katin-aw: mohunong siya pagkahig sa kadahonan
ug ang mga dahon mopuli
ug usab makat-on siya
pagbuhi.

No comments: