11/12/2005

Abrakadabra Taliwala Sa Pebrero


Gunit og hugot sa akong kamot. Piyong
sa akong paghunghong aron agnihon
ang mga aninipot sa pagkorona kanimo.
Ginhawa og lawom, sama sa akong
pag-utong dihang akong gisawom
ang mga perlas sa akong pus-on
samtang ikaw naglutaw sa akong bukton,
samtang nalumos ang mga bitoon
sa balud sa kagabhion.

Bukha dayon ang imong mga mata,
ug hangad. Sud-unga ang pagsayaw
sa mga panganod samtang mibuhagay
ang uwan sa akong kahinam. Ayaw na lang
pangutana kon hain na ang buwan.
Sa tinuoray lang, hagbay ra nakong
gi-agaw ang tanang iya sa kawanangan.
Tanan ako nang gitipigan atul sa ting-init
nga walay utlanan.

No comments: