11/18/2005

Laylay Sa Tindera’g Mga Rosas, Tiguwang Ulay

(Napatik sa The Poem and the World, Washington Press, University of Seattle)


Kapila ka na kaha mosarasay
sa mga bakilid sa Busay?

Likos sa imong batiis
nangudlot ang mga barikos
ug namuwak ang mga uwat
ug pangos. Sa imong singot
binisbisan ang mga biyoos
kansang mga tunok mibawos
sa ilang hagkot nga halok
sa imong mga kamot. Dili na mamuwa
ang imong mga aping sa nagdagaang
hapuhap sa udtong tutok. Gikutlo na
sa katuigan ang mga gihay
sa imong talidhay, ug ang taligsik
wala na’y ikabiling yamog sa larag mong
ngabil ug dughan. Bisan gani
ang mga kawata’g hinayhay dili na
masaag sa tugkaran sa imong payag
nga gitakdang patagon apil
sa imong tanaman aron tul-id
ang ligid sa buldosir lagbas
sa laing 5-star hotel diin unya
ang mga lamesa hitsas og
mangalimyong kandila, kopa
sa pula nga bino ug pungpong sa rosas.
Ug samtang ang mga manag-uyab
magtinutokay, magkinuptanay,
maggitik-gitik sa ilang hunghongay
ug magkinuotay, kinsa pa ma’y
manginlabot pagpangutana:

Kapila ka na kaha mosarasay
sa mga bakilid sa Busay?

No comments: