11/26/2005

Napisik

Kini mao’y ngalan sa dakong suba

nga nihiwa sa kasingkasing
sa Misamis, ug dinhi si Corazon
nagpalayo ug nagpalahi bisan duyog
sa uraray sa tubig nga nakighilawas
sa duha ka managhigugmaay nga iyang
gikuyogan sa pagsawom-sawom.

Kini nihubo sa iyang pag-inusara.

Siya nitalikod aron manamin
sa kahayag sa iyang pamasin,
ug niatubang sa sinugdanan
sa buhagay nga midasdas-dagayday
batok sa mga bato, nisugwak.
Iyang mga bukton kalit nibukhad,

Ug nidawat sa naanod nga buwak.

No comments: