11/24/2005

Pahimangno sa Biyahero Ngadto sa Bisdak Nga Magbabalak Sa Iyang Pagbiya sa Banika


Panguros pinaagi sa imong tiil ug tilapi,
sama sa tiki, ang yuta nga nabagtok

sa imong lapa-lapa. Pagsapatos og lapok.
Subaya ang suba. Himoang abyan, ayaw
buwagi ang buwan. Ayaw pamilok. Paghilom
kon magbanha ang imong kakulba sa matag
ihalas nga hadla ug haluk sa tubig diha
sa panas nga makadakin-as
ang kahamis. Sama sa inenglis. O iningkiban

nga mansanas, nangidhat sa katam-is
ug nakalibat ni Adan. Pag-andam
og yamyam gikan sa atong kaliwat batok
sa nagtubod nga kahinam nga mokalawat
sa kalimot ug modugta, lupig pa'y labud,
sa dila. Lamata, paaslumi ang imong kahidlaw.
Hinumdumi ang imong unang pagtungab sa tuba
o paghigop sa sabaw sa utan-Bisaya, gilanguy-
langoyan sa mga buwad-Bolinaw, hangtud

ang balud sa imong gininhawa mosumpay
sa hagawhaw sa mga naghuwat nga lawud

No comments: