11/14/2005

Sa Lapokong Mata Sa Langit


Uwan mihagsa, ug misaka-
sayaw ang abog.

Samtang miindak-indak
ang han-ay sa mga tiil
nga gamitoy, mikinto tingali
ang mga higante.

Ibabaw sa dahong galutaw,
Duha ka hulmigas.

Unsa man kita--- wa’y imik
nga nagpunsisok dinhi
sa atong gipasilongan samtang
galantaw sa lunop---

sa lapokong kalimutaw
sa langit?

No comments: