11/15/2005

Sumad Sa Nadugtang Samad Sa Kaisog


Dili pito ka lawod

ang gilay-on sa panaw sa mga salampati dungan
sa pagsuliyaw kanhi sa panon ni Leon Kilat
gikan sa mga inalisngaw sa mga isdaan
sa Pasil, sa mga buwaran sa Taboan,
ug sa borikatan sa Kamagayan.

Subayon kini kanunay bisan pa’g maglunop,
maghuwaw, maglinog. Bisan pa’g magtiniil
gikan sa ikapitong bungtod.

Apan asa man kutob ang kapakapa sa mga pako
sa panumdoman? Ug kon masaag ka, daw gimino,
didto sa Tres de Abril, andam ka bang mohimamat
sa panon sa mga nahikalimtan, nagpakaaron-
ingnong mga lagong kansang gilay-on

dili pito ka lawod?

No comments: