11/14/2005

Nganong Nahanaw Si Maria Cacao?


Sa kiliran sa kanhi niyang langob, sa kinapusoran
sa kabukiran sa Argao, midagayday gihapon
sa dunggan sa kilumkilom ang itom nga laylay
sa busay ug suba, mianod sa mga dahong
nangatagak ---- mga laya nga dila sa kahilom
ug kahibulong: Asa naman kaha karon
si Maria Cacao? Unsay nahitabo
sa ulahi niyang panaw?

Ug samtang ang mga mag-uuma naglimbag-limbag
sulod sa ilang payag, naghuna-huna sa ilang
mga anak ug igsoong dalagita nga miuban
kang Maria Cacao aron talikdan ang huwaw
sa umahan, nasaksihan sa buwan ang pagtakdol
sa ilang pangutana: Kinsa na man la'y huwamanan
sa mga plato ug baso inig pista, sa mga kumbera
matag bunyag, kasal ug kalag-kalag?

Apan bisan pag ilang pilo-piloon ang mga pilapil
sa kahumayan aron himoong hagdan hangtod
sa panganod, tingali'g sila mawingig samtang
magsuhid sa tanang pantalan sa tibuok kalibutan,
sa pagpangita ni Maria Cacao sakay
sa iyang barkong bulawan.

Apan kon ilang aninawon ang anino niini
diha sa mga balod, kuyaw og suyopon ang ilang
kalimotaw ug lamyon sa lilo gikan
sa sinug-ang nga sulog sa Bermuda.

Busa, bisan sa gilawmon sa kahinanok, kalit
silang pukawon, magpunga-punga mora'g mga masuso
nga gilumsan sa ilang tagsa-tagsa ka
urom: Didto sa sabakan sa lawod, mi-utnga
ang higanteng kugita, ug gigakos,
gilikisan ang barkong bulawan....

Ug ang mga mag-uuma igo na lang nanagpi
sa mga lamok, nanguros samtang ang bag-ong
mga langob sa suok-suok sa Sanciangco,
sa Japan ug Amsterdam gisanapan
sa bul-og sa makabungog nga huni, hagawhaw
sa gipiskat nga mga suga, hubog nga mga tingog,
samtang mityabaw sa pag-awit si Maria Cacao:
Ayayayay, ayayayay ang mga pakiaykiay
ang mga dalaga sa bukid putli ug ulay...(1st Prize, Indigay sa Pagsulat sa Bathalad, 2000)

No comments: