11/12/2005

Saloma Sa Pakigsawom


Tugoting sukdon ko ang ngilit
sa imong kanawkanaw karon,
karon nga ang gilapdon
sa gabuy-od mong lawas
molungtad sa lawod.

Nagsugod ang liyo-liyo
sa tubig diha sa imong
pusod, mopautong nako taman
ngadto sa wala’y katapusang
kahiladman.

Nagkurog kong nagbugtaw
niining bugsay dam-ag
sa damgo, ang akong kaugatan
mahunihon bisan pa’g gahangak ko,
gabugwal

lagbas sa nagtaob
nga bawod sa imong
bilbil. Sa parat kong panit,
ang imong gininhawa
igo nang mobadbad
sa kusganong gakos sa kugita.
Imong dila mora’g lapdos sa ikog
sa pagi, mipahapdos sa akong
pus-on. Imong mga tudlo
mga lusay

sa akong dughan
hangtod ako nasalibay
kuyog sa mga gapnod,
nadagsa sa baybayon
uban sa mga isdang bitoon.

No comments: