11/21/2005

Tudlo-tudlo: Usa Ka Higayon sa Art Museum


Sa laktud nga pagkasulti, kinahanglang taas
Ang pagtan-aw sa Arte. Kinahanglang' ang kalimutaw
Sa ikatulong mata mokawan ug mohilam sa Sentidong
Ika-unom. Sixth sense, sa inenglis pa. Sa atu pa, kanang

Tanang de-kwadro diha dili lang na duwa-duwa sa diwa.
Wala kana tiaw-tiawi. Tataw nga pwerte'g power
Ang pintor niana. Klariks nga duna'y buot ipasabot bisa'g
Wala'y titulo kanang sama-sa-lukot kagubot nga desinyo.
Basi'g bahin kana sa bahang lahar. Tingali'g kanang

Abuhong tuldok-tuldok mao'y lapuk sa disyerto. Pwede pud
Tan-awon isip ispidnong kagutom kay istelong impasto
Ang lilu sa brutsa. Mora'g dukot. Mora'g samporadong salin
Sa tun-og. Maka-impatso gyud ang simbolo sa pasmo.

Tutoki kanang gitaytulan og The Ethiopian Field Of Opium.
Lunlon mga lunhawng' mata, muta-on, ang makitang lurat
Samtang mikuyanap ang aligato'g aso gikan sa nagdagaang
Tanaman. Tan-awa pud kanang usa diha. Dili kaha na...
Kuan... Tingali baya'g kanang wisik ug pintik sa pintal,

Nag-ulyap-ulyap sa lain-laing kolor, basi'g mao kana
Ang kawanangan inig tan-aw nato sa teleskopyo. Tutoki.
Mora'g gyu'g Milky Way! Gatasnong agianan, sa binisaya pa.
Mga UFO, kabitoonan, mga planeta'g kometa. Tugkan pud ta

Og oban sa tantong pinsar ini. Ing-ani gyud ang Arte. Ang utok
Kinahanglang awman. Ang panan-aw kinahanglang' motutok,
Mokaraw ang kahimatngon sa kanawkanaw. Mao na nga
Kargado'g pangag silang nagtanto'g tangag sa tanghaga. Ug, shit,
Tan-awa! Ambot ngano! Nganong wa ta kamatikud nga

Ganiha rang gaduot ang mga bisita? Ang lamesa
Hapit na pud mahawan. Tan-awa, ang mga finger foods!
Halos hurot na. Dali, abante dayon ta! Sa laktud nga
pagkasulti: ato na lang puston kanang uban, puslan man!

1 comment:

Melith said...

been here..kanindot sa imong tudlo tudlo nga post..paagiha huh..