11/26/2005

Paghunas Sa Pag-inusara

(alang nilang Dindin Villarino ug Beverly Lomosad)


Bahin sa kamingaw, paminaw: kini
maaninaw ilawom sa atabay diin anaa’y
agukoy nga natanggong, nagdanguyngoy
og mga tigmo kansang mga tubag
natagik sa naglutaw nga dila sa sirena
sulod sa lata sa sardinas.

Apan pamati usab sa kanaas sa lawod
sa iyang pagkahaw-as. Natingob ang iyang tingog
ug nailhan gikan sa kinahiladman
sa kinhason kansang hunghong usa ka budyong
sa pagkakaplag. Masaw-an ug ha-om sa palad
bisan ang dili matugkad.

No comments: