11/12/2005

Balibaran Ko Ikaw Og Balak


Dili ko. Makauuwaw
ang imong hangyo.

Bisa’g hapsay ang imong
pag-uraray, wala ako
magtiaw: Dakong sala
ang gisangon nimo nako karong gabhiona
samtang kita galawig, gitugnaw ibabaw
niining bapor.

Por dios, por santo. Ayaw
intawon. Dili ko.

Basi’g bakak, basi’g
bahakhak ang mahimong tubag
sa hangyo mong balak. Sama kana
nianang dagat: Sa matag kiyod
sa balod nagpabudlat sa nagpahipi
ug naamang nga buwan. Pastilan!

Pagkalawom sa gilapdon
sa atong pagpadulong.

No comments: