11/14/2005

Upat Ka Haiku: Sa Kuko Sa Panahong Pak-an


Kay maugdaw man
ang adlaw, alingugngog:
Hunghong sa buyog.

*

Ning tingpamulak
uwak misakdap. Nganong
kalit mikilat?

*

Ayaw pamilok:
Sampot sa aninipot,
abo sa utok.

*

Ug ang kabugnaw
sa pabilo mobayaw
sa mga kabog.

No comments: