11/14/2005

Ti-aw Sa Mangingihaw, Ug Nganong Kini Makalingaw Kang Circe


Nanudlay si Boyaks, nanaghoy. Mikurog ang samin sa bungbong
Kay kalit miwiik ang baboy didto sa unahan. Sa ihawan. Ha-it
Ang pagping-it. Milanog, mipulpog sa iyang atuli. Siya minganga,
Mipahiluna sa pustiso, dayon mingisi. Madanihon, mikanta
Ang babayeng taga-Junquera. Puti’g sinina. Pinadunghayng’ buhok
Gisudlay sa hanging itom nga karon mihunghong kang Boyaks.

Nangalisngaw iyang pus-on. Mga lakang milutaw, milaktod
Sa mata’g ang-ang sa hagdan. Mga tunob mitunaw sa kalapokan
Hangtud ang mga kanal sa Lorega gipistahan sa mga lamok…
Miaw-aw ang mga iro sa Junquera, mi-abi-abi kaniya. Mga gihay
Sa dama de noche gisaliyab sa mga suok-suok dinhi. Dili sama didto
Sa Lorega. Nangalisbo. Mga langaw nagyagaw sa mga binaldeng

Dugo, tinaing galugwa og plimahong luwa. Iyang laway mibukal
Dihang mipahiyom ang babaye. Nagpangamay. Ang tingog, tin-aw.
Daw daman nga mihubo kaniya hangtud siya gisapnay, gisanapan
Sa tubigong bigkos sa bukton ug gitilaan sa dilang hait ug nag-aso,
Milapwa ug milaplap sa iyang parat nga panit. Singot mibanaw. Ug
Naanod siya sa hingpit, gaping-it sa iyang gininhawa. Gadiwalwal.

Siya mitinghaya. Taas, wala’y pagkakutas ang awit sa babaye. Wala’y
Pagkabudlay. Nagbuy-od si Boyaks, ug milit-ad. Daw kalit gilangkatan
Sa iyang gusok nga gitusok sa gabusdik niyang tiyan. Iyang tina-e
Daw gikabkab ug giligwat ang iyang pus-on. Kagumkom, daw
Kinuposan. Ug kini gitapok-an sa mga uk-ok nga nanglupad
Gikan sa buhok nga pinadunghay. Nanudlay ang babaye, nanaghoy.

Mibangon si Boyaks. Mga baboy'g baka naghuwat sa Lorega.
Nagwara-wara ang wasay, ug ang pinuti namuwaw. Nagpangidhat
Ang mga suwab sa kasuwaw. Mga lamok misuliyaw. Nagkadaghan,
mga kanal nga iyang gilakangan. Gibalik-balikan. Mihunong, siya
Gitukmod sa iyang anino. Iyang tunob daw giguyod. Mingi-ob
Ang iyang panan-aw. Ang iyang gisul-ob wa hubo-a. Wa baliha.

1 comment:

Kerstin said...

Citadel tops ratings in city's thriving broadcast market
Monday, November 14, 2005 Posted 6:21 AM GMT Despite the high profile of talk radio, stations ... Louis and WMMR in Philly are thriving There are also new innovations in Rock Michiguide com Michigan 39 s Guide to Radio and Television CITADEL Top 40 WIOG SAGINAW BAY CITY
Find out how to buy and sell anything, like things related to quality assurance highway construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like quality assurance highway construction!