11/20/2005

Unsaon Ang Salin Sa Mansanas Kon Ang Tampi Sa Paraiso Lahus Sa Aseras?


Nahanig na nako ang banig nga karton.
Bisag sako ang atong bungbong
Atong alimahon ang alindasay sa kagabhion.
Dali na, day. Pahilomon nako ang imong pagdaghong.
Ayaw kaayo kabalaka sa anak natong hubakon.
Dali na, naa ko’y ihunghong.

Sa dip-a ko molakaw aron mangukay
Og basura, pasibaa una ko sa imong anghiton
Nga alimyon. Pasagdi ang mga halok nakong molanay
Sa tagiptip sa imong panit hangtud kita kaligoon
Sa mainitong pagdagayday
Sa atong singot. Kon ugaling imong ngipon

Gangulngol, sibo ba gihapon kang mo-ingkib sa mansanas
Nga akong napunitan gahapon ug karon akong gipikas?

No comments: