11/18/2005

Kay Ang Kahilom Usa Usab Ka Siloy


(alang sa akong inahan, samtang gabasa sa mga inenglis nakong balak)


Haw-ang ang tanang garay, tanang pasumbingay,
Kon motugbaw ang pako sa panghupaw ni nanay:
Pastilan, pa-ita ining gredwan ra ta,
Kilawon unta’ng inengles kon kasabot pa…

Mitugdon sa iyang dila ang agiw sa naugdaw
Nga mga balhibo sa ugis ug langyaw
Nga langgam. Inanay naabo ang bulok
Sa iyang matang nagkaawop, nagpirok-pirok.

Samtang iyang gipahiluna ang karaang antipara
Samtang gapunsisok ang mga anunugba
Sa among bag-ong plorisin. Kaniadtong lunhaw
Ang akong pagtilok sa gamut ug liso, tataw

Ug sarang na ang siga-sayaw sa among lamparilya.
Sa among amakang bungbong misalida
Ang iyang kamot, mipasundayag og pako tadlas
Sa akong alimpatakan.
Aron dili ka maihalas

Sama nako
, matod niya, basa gyu’g taman…
Tin-aw gihapon hangtud karon, dili daman,
Ang dam-ag sa iyang tingog. Ug ako nagtuo
Nga kadtong gipaagiw nga letra sa alpabeto

Nga iyang gisagol sa sabaw isip palihi
Niadtong punga-punga pa ang akong ikasulti
Mao’y mipikas sa akong dila pinaagi sa mga pulong
Nga duna’y pako, hangtud ako karon napakong

Sa panganod. Apan bisan nanghupaw si nanay,
Nagkayuring sa langyaw kong garay, wala’y
Laing tingog sama kalunsay sa iyang pahiyom
Gawas sa pagsiloy sa among kahilom.

No comments: