11/19/2005

Kitang Duha Sa Imong Pag-inusara


Tiil nga wa'y lapalapa. Wala damha
apan andam sa imong matag lakang.
Tumban niini aron akong matultolan
ang matag tubob sa imong pagtikaw-
tikaw. Bisan ako wala'y mata, bisa'g
gaduhiraw, ikaw wala'y agianan diin
ako masaag. Wala na. Nunot kanimo,
tanang iya saadlaw akong gitalikdan.
Ang tanan sa akong panaw gibiyaan
aron ikaw ang bugtong ika-uban. Bisan
kanunay wala agdaha, bisan wala tagda
sukad-sukad sa hilom kong pagkuyog
kanimo, ania gihapon ako:
ang naghangos mong anino.

No comments: