11/18/2005

Panahon sa Pagpanugpa

(kang Temistokles Adlawan)
Kon daw nagtapun-og sa kanawkanaw, naghaguros,
ang mga kabog, kini dili tungod kay nabulit sa abog
ang imong kalimutaw. Nyor, di baya tingali kagubkob daw
ampaw sa Carcar, humok mapulpog sama sa kadalanan
sa Pangdan, ang wanang diha

sa Hinesville, Georgia. Diha taliwala sa lasang
sa imong pag-inusara, makapuling
ang katin-aw sa mga lusok
sa kamingaw nga napukling sa matag
pagbulhot sa habagat sa imong

pagpanghupaw. Daw gisanapan ang akong tabuntabon
sa taub sa imong tingog. Walay baybayon, nakig-uyon
sa mga gapnod ang imong mga pulong tunga-
tunga sa mga linya sa imong suwat samtang
daw napiang nga pako sa kanaway

ang imong kaalingasa, sa makatindog-
balhibo nimong pangutana: “…Maulian pa ba kaha
ang kondisyon sa akong hunahuna o pagbati…?”
Apan, Nyor, ambot lang kinsa’y ganahan mamati
sa mga suliyaw ilawom
sa atong kahilum, sa mga inalisngaw
sa pasumbingay gikan sa hunasan sa atong dughan
samtang mikuyanap ang katugnaw ning kalibutan
nunot sa aso gikan sa mga nangatun-as nga tore
sa WTC ug mga kanyon didto sa Afghanistan?

Unya na lang nato tubagon kining tanan
kon masuta na nato kanus-a malagpasan sa mga mubog-
lupad sa langit-langit sa Kamagayan ang mga kuko
sa kilumkilom. Unya na lang inig imo nakong
suginlan pagbalik bahin

niadtong bantogang langgam nga mikapakapa,
mipanaw gikan sa iyang kaugalingong abo,
ug kon ngano nga sa pagpanugpa sa mga langgam gikan
sa Siberia mikurog, daw nag-alintabo,
ang pagatpatan ug kalapokan sa isla sa Olango.

No comments: