11/26/2005

Unsaon Pagdawat Sa Dili Makab-ot?

Ginhawa og lawom. Lumsi
ang imong kaugalingon
dungan sa imong dughan nga na-unlod
hangtud ikaw molutaw uyon sa balaod
sa balud. Subaya

ang sanglitanan sa baybayon.
Dinhi ang mga tunob dili
molungtad, magun-ob
sama sa mga tore ug gingharian
nga ginama sa balas.

Dinhi ka puhon mabanlas. Ug dinhi
tingali imong matugkad kon
nganong ang mga manginginhas
lupig pa’y namunit og mga bitoon
mata’g adlaw sa paghunas.

No comments: