11/12/2005

Kundat


What is life but a dance across the graves?
- Isaac Bashevis Singer


Wala na ang naandan nilang abotanan.

Gihawanan na ang kasagingan nga kanhi
Ilang Queensland. Ang sinehan sa Eden
Dili na nila sudlan human atakiha kadtong
Tiguwang nga nagpasiplat sa luyo sa ilang
Lingkuranan. Ug sila nanaad – matay pa! –
Dili na gyud kuno sila bisag kanus-a
Mangadto sa Fort San Pedro kay nitagam
Niadtong usa ka gabiing sila gibadlong
Sa born-again nga gwardya. Dili na pod
Sila ganahan sa Thrifty o Colon Lodge kay
Gawas nga gayunyon ug galama ang kutson
Kini pa gyud sa mga kuting gikuninitan.
Sila mahadlok na pud sa Stakili tungod
Sa balitang nadedbol didto human bunal-
Bunali kadtong miapil sa fraternity. Ug
Dili ba bag-o pang nabaniog nga didto sa
Prince Court duna’y manag-uyab sa aso
Nangahilo? Busa silang duha nagsabot nga
Mag-abot bisan motakdol ang buwan, bisan
Mobunok ang uwan, basta dili mangabuta,

Sila magkita gyud sa menteryo sa Carreta.

1 comment:

Askinstoo said...

Just thought I'd let you know about a site where you can make over $800 a month in extra income. Go to this site   MAKE MONEY NOW  and put in your zip code..... up will pop several places where you can get paid to secret shop, take surveys, etc.  It's free.  I found several and I live in a small town!