11/14/2005

Biyernes Santo Sa Bugaw


Tungab, Islaw, tungab pa!

Alas dose na! Ilad-ok na nang baso
Sa Añejo aron unya di tantong hapdos
Ang hapyod sa latigo, aron enkaso’g
Malukapa ka ug masukamod,
Bisa’g gamay di ka kamatikod.

Tagay, hala sige, tagay pa!

Tan-awa, mora na’g tulingang dubok
Si Islaw. Din-a ni kapamugaw rong gabii,
Pustaan pa! Magmilagro pa kaha ning
karaho? Aber, tan-awon ta. Tingali’g
Maluwas ug mabanhaw pa ning ukoya.

Lad-ok, Islaw, lad-ok pa!

Ayoha gyud og pas-an ang krus ha.
Kinahanglang mabulit kas’ pangos. Barog na.
Purong-purongan na ka’g tunok nga korona.
Tanang sirena ug boring dinhis’ Kamagayan,
Tan-awon ta’g kinsay di kahilak nilang tanan!

Tagay, hala sige, tagay pa!

Unya, inig kahubog nato, din-a ta
Maikog motulod. Din-a ta magpanuko’g
Patid ug latos ni Islaw. Din-a ta malisang
Kon mahilam-osan tas’ iyang dugo
Inig taop sa lansang. Na hala,

Tungab, Islaw, tungab pa!

No comments: